• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

חיים עם HIV

פרוייקט התמיכה המרכזי של ארגון החיים ע HIV

ארגון החיים עם HIV

חדשות ועדכונים

תרמו לנו

ואפשרו לנו לפעול!
הירשמו לעדכונים! 
חיים עם HIV

ארגון החיים עם HIV, הוא עמותה רשומה של אנשים החיים עם HIV ולמען אנשים החיים עם HIV. העמותה הוקמה בשנת 2017.

אימיילisraelipozforum@gmail.com

טלפון: 050-6659757

מספר עמותה: ע"ר 580644896

© 2019 ארגון החיים עם HIV

israelipozforum@gmail.com

050-6659757

אתר: אריק ברנשטיין שיווק במדיה חברתית