CD4 ועומס נגיפי

ספירת ה-CD4 והעומס הנגיפי הם שני האמצעים הנפוצים ביותר לקביעת האופן שבו HIV עלול להשפיע על המערכת החיסונית ועל כמות ה-HIV בגוף.

 

ספירת CD4

מדד זה מהווה אינדיקציה לחוזק המערכת החיסונית.

תאי CD4 הם חלק חשוב ביותר של המערכת החיסונית שלנו, נגיף ה-HIV תוקף תאים אלה ומשפיע על מספרם בגוף. בבדיקת דם בודקים הרופאים מ"ל של דם וקובעים את ספירת ה-CD4, כלומר את מספר תאי ה-CD4 במדגם. הנתון מאפשר לרופא לקבוע עד כמה בריאה המערכת החיסונית שנבדקה. ככל שספירת ה-CD4 גבוהה יותר, מערכת החיסון בריאה יותר.

עומס נגיפי

מדד זה מציין כמה נגיפי HIV נמצאים במ"ל של דם.

ככל שמספר זה נמוך יותר, כך פחות HIV נמצא במערכת ובהתאמה פוחת הנזק העלול להיגרם על ידו. המטרה של הטיפול התרופתי הינה להביא את ספירת הנגיף בדם לרמה בלתי ניתנת לגילוי, כך שתחלואה נלווית ל-HIV פוחתת דרסטית. מעבר לזה, נשא מטופל עם עומס נגיפי מתחת לסף הגילוי, אינו מדבק.

הרוב המכריע של הנשאים המטופלים מגיעים לעומס נגיפי מתחת לסף הגילוי תוך זמן לא רב מתחילת הטיפול.

עומס נגיפי מתחת לסף הגילוי

הגעה אל מתחת לסף הגילוי של הנגיף היא מטרת הטיפול התרופתי, ומשמעותה:

  • הטיפול התרופתי עובד ושומר על מערכת חיסונית תקינה

  • HIV נמצא ברמות נמוכות מאוד

  • HIV גורם פחות נזק לגוף

  • אין סיכון להעברה של HIV