PEP ו-PrEP

PEP

PEP הוא שילוב של תרופות HIV אשר ניתן לשימוש כדי להפחית את הסבירות של אדם שלילי, להידבק ב-HIV לאחר חשד לחשיפה לנגיף. PEP ניתן לקחת עד 72 שעות לאחר המגע המיני, ויעילותו של הטיפול יורדת ככל שתחילת השימוש נעשה זמן רב יותר לאחר החשיפה. העיקרון הוא כי השימוש המוקדם מאוד של תרופות ה-HIV עלול לעצור את הנגיף מלבסס את עצמו בגוף.

PrEP

PrEP משמעו טיפול מניעתי טרום חשיפה, והוא מאפשר לאנשים לקחת תרופות אנטי HIV מדי יום, או לפני קיום יחסי מין, על מנת למנוע הידבקות ב-HIV. זוהי התפתחות מרגשת למניעת HIV ומחקרים שנעשו עד כה מצביעים על כך ש-PrEP מצליח במניעת הדבקה ברוב המקרים. PrEP אינו נכלל בסל הבריאות, עם כי מסובסד ע"י קופות החולים.

האם יש תופעות כלשהן?

התרופות המשמשות עבור PEP או PrEP, הן אותן תרופות המשמשות לטיפול ב-HIV. כמו תרופות רבות, גם לתרופות אלה עשויות להיות תופעות לוואי. עם זאת תופעות הלוואי הן בדרך כלל לטווח קצר.

הירשמו לעדכונים! 
חיים עם HIV

ארגון החיים עם HIV, הוא עמותה רשומה של אנשים החיים עם HIV ולמען אנשים החיים עם HIV. העמותה הוקמה בשנת 2017.

אימיילisraelipozforum@gmail.com

טלפון: 050-6659757

מספר עמותה: ע"ר 580644896

© 2019 ארגון החיים עם HIV

israelipozforum@gmail.com

050-6659757

אתר: אריק ברנשטיין שיווק במדיה חברתית